Persatuan Wushu SMK Sacred Heart


   
 
   
   
  

     
    

Guru Penasihat   

Heng Chui Ping

    

Tang Siu Yung

    

Wong Ho Nan


     
    

  

 
  
  
   
    
   
  

     
    

Pengerusi


    

Frankie Hii Sieng Nguon


     
    

  

 
  
  
   
    
   
  

     
    

Timbalan Pengerusi


    

Wong sia Siang


     
    

  

 
  
  
   
    
   
  

     
    

Setiausaha


    

Kevin Lau Hui Yong

Yii Chee Guong


     
    

  

 
  
  
   
    
   
  

     
    

Bendahari


    

Chuo  Hock Hua


    

Jerry  Tham


     
    

  

 
  
  
   
    
   
  

     
    

AJK Kecil


     
    

  

 
  
  
   
    
   
  

     
    

Chieng Ching Hui

Lim Xing Ping(2A2)

Kelvin Hii Sieng Wan (2A3)

Michael Lau Ghu Yi (2A3) 
Martin Loh Zhuan Jie (P1) 
Ling Leong Hua (1A1)


    

                                     


    
     
    

   
 
  
   
   
   
 
  
   
  
   
    
   
  

     
    
    

Kelvin
     Hii


    

Michael
     Lau


    

khkhjjkhkhkhjkjhkhkjhjkjkhkjhMfsadsadzxm,mKllllvin
     Hii Sieng Wan Kelvin Hii Sieng Wan A2)


    

 
     Kelvin Hii Sieng Wan (2A3)


    

 
     Michael Lau Ghu Yi (2A3)


    

 
     Martin Loh Zhuan Jie (P1)


    

 
     Ling Leong Hua (1A1)


    
     
    

   
 
  
   
  
   
    
   
  

     
    

Pengerusi


    

Frankie
     Hii Sieng Nguon


     
    

  

 
  
  
   
    
   
  

     
    

Timbalan Pengerusi


    

Wong
     Sia Siang


     
    

  

 
  
  
   
    
   
  

     
    

Setiausaha


    

Kevin
     Lau Hui Yong Yii Chee Guong


     
    

  

 
  
  
   
    
   
  

     
    

Bendahari


    

Chuo
     Hock Hua


    

Jerry
     Tham


     
    

  

 
  
  
   
    
   
  

     
    

AJK Kecil


     
    

  

 
  
  
   
    
   
  

     
    

Chieng Ching Hui


    

Lim Xing Ping


    

  Lim Xing Ping (2A2)


    

 
     Kelvin Hii Sieng Wan (2A3)


    

 
     Michael Lau Ghu Yi (2A3)


    

 
     Martin Loh Zhuan Jie (P1)


    

 
     Ling Leong Hua (1A1)


    

                                     


    
     
    

  

 
  
  
   
    
   
  

     
    

                            


    

Martin Loh


    

Ling Leong Hua


    
     
    

  

 
  
  
   
    
   
  

     
    
    

Kelvin
     Hii


    

Michael
     Lau


    

khkhjjkhkhkhjkjhkhkjhjkjkhkjhMfsadsadzxm,mKllllvin
     Hii Sieng Wan Kelvin Hii Sieng Wan A2)


    

 
     Kelvin Hii Sieng Wan (2A3)


    

 
     Michael Lau Ghu Yi (2A3)


    

 
     Martin Loh Zhuan Jie (P1)


    

 
     Ling Leong Hua (1A1)


    
     
    

   
Voog. Make a website.